Kategoria: Menu

Verapamil

Werapamil  (Verapamil) Antagonista wapnia (Antiarrhythmica), Antagonista wapnia (Antihypertensiva), Antagonista wapnia (Vasodilatantia), Antiarrhythmicum, Antihypertensivum, Lek przeciwarytmiczny – grupa IV, Vasodilatans, Vasodilatans coronaria, Vasodilatans peripherica ATC: C 08 DA α-{3-[[2-(3,4-Dimetoksyfenylo)-etylo]-metyloamino]-propylo}-3,4-dimetoksy-α-(1-metyloetylo)-benzenoacetonitryl CP 16533-1, CAS: 52-53-9, D 365...

Relpax®

Eletryptan (Relpax®) Antimigraenicum, Selektywny agonista receptorów 5 HT1   ATC: N 02 CC 3-{[(2R)-1-Metylo-2-pirolidynylo]-metylo}-5-[2-(fenylosulfonylo)-etylo]-H-indol   CAS: 143322-58-1, UK 116044 Pochodne: Bromowodorek eletryptanu ;CAS: 177834-92-3 Działanie Selektywny agonista receptorów serotoninowych 5-HT1B w naczyniach krwionośnych i 5-HT1D...

Naramig®

Naratryptan  (Amerge® / Naramig®) Antimigraenicum, Selektywny agonista receptorów 5 HT1   ATC: N 02 CC N-Metylo-2-[3-(1-metylo-4-piperydylo)-5-indolilo]-etanosulfonamid   CAS: 121679-13-8, GR 85548 X Działanie Selektywny agonista receptorów 5-hydroksytryptaminowych (serotoninowych) typu 1 (5-HT1). Poprzez działanie na te...

Maxalt®

Ryzatryptan  (Maxalt®) Antimigraenicum, Selektywny agonista receptorów 5 HT1   ATC: N 02 CC N,N-Dimetylo-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ilometylo)-1H-indolo-3-etenamina  CAS: 144034-80-0 Pochodne: Benzoesan ryzatryptanu ;MK-462CAS: 145202-66-0MK-0462 Działanie Selektywny agonista receptorów serotoninergicznych 5-HT1B i 5-HT1D. Powoduje skurcz naczyń krwionośnych wewnątrzczaszkowych, które...

Imigran®

Sumatriptan  (Imigran® / Imitrex®) Antimigraenicum, Selektywny agonista receptorów 5 HT1    ATC: N 02 CC 3-(2-Dimetyloaminoetylo)-indol-5-ilo-N-metylometanosulfonamid   CAS: 103628-46-2, GR 43175X Pochodne: Bursztynian sumatryptanu ;GR 43175 CCAS: 103628-48-4SN 308 Wodorobursztynian sumatryptanu ;CAS: 103628-47-3 Działanie Specyficzny...

CPH

Przewlekła napadowa hemikrania CPH (Chronic Paroxysmal Hemicrania) Poprzednio używana nazwa: Zespół Sjaastada   CPH po raz pierwszy opisana przez Sjaastada i Dole’a w 1974 roku. CPH jest bardzo rzadkim zespołem 1:100 przypadków klasterowych bólów...

SUNCT

Zespół SUNCT (Short-lasting Unilateral Neuralgiform headache attaks with Conjunctival injection and Tearin) Po raz pierwszy opisany przez Sjaastada i współpracowników w 1989 roku. Zespół SUNCT jest dużo rzadszy niż klasterowy ból głowy i CPH....

Test na rodzaj bólu głowy

Nasz interaktywny test można wykorzystać do początkowego rozpoznania rodzaju bólu głowy. Przy ponad 230 różnych odmianach bólów głowy test ten może służyć tylko, jako pierwszy krok  w identyfikacji typu bólu głowy. W każdym przypadku...

Multimedia

Trigger (wywoływacze)

Co to jest Trigger (wywoływacze)? Trigger – wywoływacze = pokarmy, składniki pokarmów, zachowania, zjawiska mogące spowodować /wywołać/ w czasie okresu bólowego /epizodyczny klaster/, a u chorych z klasterem chronicznym cały czas dodatkowe ataki –...