Autor: AUTOR

Kortyzon

Kortyzon (Cortisone*) Antiallergicum, Antiphlogisticum steroidum, Antirheumaticum, Glikokortykosteroid, Hormonum sive analogum, Steroidowy lek przeciwzapalny   ATC: H 02 AB, S 01 BA 17,21-Dihydroksypregn-4-eno-3,11,20-trion 11-Dehydro-17-hydroksykortykosteron CAS: 53-06-5 Pochodne: 21-Octan kortyzonu ;CAS: 50-04-4Compound E Acetate Działanie Hormon z...

Lit

Lithium  (Lit) Inny lek neuroleptyczny, Neurolepticum  ATC: N 05 AN Pierwiastek chemiczny (symbol Li) Pochodne: Węglan litowy ;CP 15467-61CAS: 554-13-2 Działanie Sole litu są źródłem jonów litowych, które w o.u.n. zastępują jony innych potasowców,...

Verapamil

Werapamil  (Verapamil) Antagonista wapnia (Antiarrhythmica), Antagonista wapnia (Antihypertensiva), Antagonista wapnia (Vasodilatantia), Antiarrhythmicum, Antihypertensivum, Lek przeciwarytmiczny – grupa IV, Vasodilatans, Vasodilatans coronaria, Vasodilatans peripherica ATC: C 08 DA α-{3-[[2-(3,4-Dimetoksyfenylo)-etylo]-metyloamino]-propylo}-3,4-dimetoksy-α-(1-metyloetylo)-benzenoacetonitryl CP 16533-1, CAS: 52-53-9, D 365...

Relpax®

Eletryptan (Relpax®) Antimigraenicum, Selektywny agonista receptorów 5 HT1   ATC: N 02 CC 3-{[(2R)-1-Metylo-2-pirolidynylo]-metylo}-5-[2-(fenylosulfonylo)-etylo]-H-indol   CAS: 143322-58-1, UK 116044 Pochodne: Bromowodorek eletryptanu ;CAS: 177834-92-3 Działanie Selektywny agonista receptorów serotoninowych 5-HT1B w naczyniach krwionośnych i 5-HT1D...

Naramig®

Naratryptan  (Amerge® / Naramig®) Antimigraenicum, Selektywny agonista receptorów 5 HT1   ATC: N 02 CC N-Metylo-2-[3-(1-metylo-4-piperydylo)-5-indolilo]-etanosulfonamid   CAS: 121679-13-8, GR 85548 X Działanie Selektywny agonista receptorów 5-hydroksytryptaminowych (serotoninowych) typu 1 (5-HT1). Poprzez działanie na te...

Maxalt®

Ryzatryptan  (Maxalt®) Antimigraenicum, Selektywny agonista receptorów 5 HT1   ATC: N 02 CC N,N-Dimetylo-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ilometylo)-1H-indolo-3-etenamina  CAS: 144034-80-0 Pochodne: Benzoesan ryzatryptanu ;MK-462CAS: 145202-66-0MK-0462 Działanie Selektywny agonista receptorów serotoninergicznych 5-HT1B i 5-HT1D. Powoduje skurcz naczyń krwionośnych wewnątrzczaszkowych, które...

Imigran®

Sumatriptan  (Imigran® / Imitrex®) Antimigraenicum, Selektywny agonista receptorów 5 HT1    ATC: N 02 CC 3-(2-Dimetyloaminoetylo)-indol-5-ilo-N-metylometanosulfonamid   CAS: 103628-46-2, GR 43175X Pochodne: Bursztynian sumatryptanu ;GR 43175 CCAS: 103628-48-4SN 308 Wodorobursztynian sumatryptanu ;CAS: 103628-47-3 Działanie Specyficzny...

CPH

Przewlekła napadowa hemikrania CPH (Chronic Paroxysmal Hemicrania) Poprzednio używana nazwa: Zespół Sjaastada   CPH po raz pierwszy opisana przez Sjaastada i Dole’a w 1974 roku. CPH jest bardzo rzadkim zespołem 1:100 przypadków klasterowych bólów...

HonCode

Regulamin witrynyPolityka prywatności ___________________ Stosujemy się do standardu HONcode dla wiarygodnej informacji zdrowotnej: sprawdź tutaj.

SUNCT

Zespół SUNCT (Short-lasting Unilateral Neuralgiform headache attaks with Conjunctival injection and Tearin) Po raz pierwszy opisany przez Sjaastada i współpracowników w 1989 roku. Zespół SUNCT jest dużo rzadszy niż klasterowy ból głowy i CPH....