Autor: AUTOR

Regulamin

Witryna internetowa https://www.klasterowy.pl/ ma charakter informacyjny i edukacyjny. Informacje zamieszczone na https://www.klasterowy.pl/ mają na celu uzupełnienie, a nie zastąpienie, kontaktu pomiędzy pacjentem a lekarzem. Wiadomości znajdujące się w części edukacyjnej zawierają poglądy autorów (również...

Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych Nazwiska, adresy i dane biograficzne osób nawiązujących z nami kontakt są traktowane jako ściśle poufne; nie są i nie będą one udostępniane innym osobom ani firmom. Adresy e-mail osób piszących do...

INNE STRONY

Polskie strony z informacjami o Klasterowym Bólu Głowy: Migrena.com.pl MediWeb.pl Portal Farmaceutyczno-Medyczny Przychodnia.pl Polska Strona LDN Rzeczpospolita Strony międzynarodowe: Niemcy: CK-Wissen CSG-Deutschland e.V. VCH-OUCH e.V. DMKG-Niemcy Szwajcaria: NeuroHelp Austria: NetDoctor Austria Holandia: Nederlandse Vereniging...

MATERIAŁY DO POBRANIA

Z tej strony mogą Państwo pobrać foldery (ulotki) na temat klasterowego bólu głowy w postaci plików w formacie PDF. POLAND – materiały w języku polskim Klasterowy Ból Głowy – Co to jest?  Klasterowy Ból...

Lamotrygina

Lamotrygina (Lamotrigine*) Anticonvulsativum et antiepilepticum, Inny lek przeciwdrgawkowy i przeciwpadaczkowy  ATC: N 03 AX 6-(2,3-Dichlorofenylo)-1,2,4-triazyno-3,5-diamina   430 C, CAS: 84057-84-1, BW 430 C Działanie Pochodna fenylotriazyny. Zmniejsza nadmierną, związaną z napadami padaczkowymi, aktywność elektrochemiczną neuronów,...

Indometacyna

Indometacyna  (Indometacin*) Analgeticum et antipyreticum, Antiphlogisticum nonsteroidum, Antirheumaticum, Inny lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy, Niesteroidowy lek przeciwzapalny, Pochodna kwasu octowego  ATC: C 01 EB, M 01 AB, M 02 AA, S 01 BC Kwas 1-(4-chlorobenzoilo)-5-metoksy-2-metylo-1H-indolo-3-octowy ...

Topiramat

Topiramat  (Epitomax® /Topamax®) Anticonvulsativum et antiepilepticum, Inny lek przeciwdrgawkowy i przeciwpadaczkowy ATC: N 03 AX 2,3:4,5-Di-O-izopropylideno-β-D-fruktopiranozosulfonamid 2,3:4,5-Bis-O-(1-metyletylideno)-β-D-fruktopiranozosulfonamid McN 4853, RWJ 17021, CAS: 97240-79-4 Działanie Pochodna fruktopiranozy o działaniu przeciwdrgawkowym. Działa dzięki trzem mechanizmom. Wskutek...

Ergotamina

Ergotamina (Ergotamine*) Alkaloid sporyszu, Antimigraenicum, Oxytocicum   ATC: N 02 CA (5’α)-12′-Hydroksy-2′-metylo-5′-(fenylometylo)-ergotamano-3′,6′,18-trion   CAS: 113-15-5 Pochodne: Winian ergotaminy ;CAS: 379-79-3 Działanie Alkaloid wielkocząsteczkowy wyizolowany ze sporyszu. Działa kurcząco na macicę. Wywołuje długotrwały toniczny skurcz mięśni gładkich,...

Kwas walproinowy

Kwas walproinowy (Valproic acid*) Anticonvulsativum et antiepilepticum, Kwas tłuszczowy lub jego pochodna ATC: N 03 AG Kwas 2-propylowalerianowy Abbott-44089, DPA (jak Penicillamine), CAS: 99-66-1 Synonimy: Acido valproico Pochodne: Pochodna piwoksylowa kwasu walproinowego ;CAS: 77372-61-3 ...

Metysergid

Metysergid  (Methysergide*)  Sansert® / Deseril® Alkaloid sporyszu, Antimigraenicum, Antiserotoninicum   ATC: N 02 CA [8β(S)]-9,10-Didehydro-N-[1-(hydroksymetylo)-propylo]-1,6-dimetyloergolino-8-karboksamid Amid kwasu N-[1-(hydroksymetylo)-propylo]-1-metylo-D-lizergowego  CAS: 361-37-5 Pochodne: Maleinian metysergidu ;CAS: 129-49-7 Działanie Lek o silnym kompetycyjnym działaniu antagonistycznym na receptory...