Naramig®

Naratryptan  (Amerge® / Naramig®)

Antimigraenicum, Selektywny agonista receptorów 5 HT1   ATC: N 02 CC

N-Metylo-2-[3-(1-metylo-4-piperydylo)-5-indolilo]-etanosulfonamid   CAS: 121679-13-8, GR 85548 X

Działanie

Selektywny agonista receptorów 5-hydroksytryptaminowych (serotoninowych) typu 1 (5-HT1). Poprzez działanie na te receptory zwęża przede wszystkim naczynia krwionośne wewnątrzczaszkowe. Po podaniu doustnym wchłania się szybko, uzyskując największe stężenie w osoczu po 2-3 h. Z białkami krwi wiąże się w 29%. Średni okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi 6 h. Jest wydalany przede wszystkim przez nerki (50% podanej dawki w postaci nie zmetabolizowanej i 30% w postaci nieczynnych metabolitów), w znacznej części drogą aktywnego wydzielania nerkowego. U osób w podeszłym wieku klirens leku zmniejsza się. U osób z niewydolnością nerek wydłuża się okres półtrwania i zmniejsza klirens leku. Niewydolność wątroby wpływa podobnie, ale w mniejszym stopniu.

Wskazania

Naratryptan stosuje się w monoterapii ostrych napadów rozpoznanej migreny.

Interakcje

Naratryptanu nie należy stosować jednocześnie z innymi agonistami receptorów 5-HT, z dihydroergotaminą i jej pochodnymi, z metysergidem (m.in. możliwość skurczu naczyń wieńcowych). Odstęp czasu między podaniem naratryptanu i wymienionych leków powinien wynosić co najmniej 24 h. Doustne środki antykoncepcyjne zmniejszają klirens naratryptanu mw. o 30%.

Przeciwwskazania/Ostrzeżenia specjalne

Nadwrażliwość na naratryptan. Cząsteczka naratryptanu zawiera fragment o budowie sulfonamidu, dlatego nie można wykluczyć nadwrażliwości na naratryptan u osób uczulonych na sulfonamidy. Ciężkie uszkodzenie wątroby lub nerek. Nie należy stosować u osób z chorobą niedokrwienną serca, w tym z przebytym zawałem m. sercowego, anginą Prinzmetala, zaburzeniami krążenia obwodowego, przebytym udarem mózgowym (także przemijającym), ciężkim lub źle kontrolowanym nadciśnieniem tętniczym. U osób z grup ryzyka wystąpienia choroby niedokrwiennej serca należy ją wykluczyć przed rozpoczęciem leczenia naratryptanem. Leku nie stosuje się w profilaktyce migreny. Nie należy stosować w migrenie połowiczoporaźnej, okoporaźnej i podstawnej. Nie zaleca się stosowania u osób w podeszłym wieku. Ciąża (kat. C). Stosować jedynie w wypadku, gdy korzyść dla matki jest większa niż potencjalne zagrożenie dla płodu. Karmienie piersią. Przez 24 h po zażyciu naratryptanu nie należy karmić niemowlęcia piersią. Dzieci. Nie należy stosować do 18. rż.

Działania niepożądane

Niekiedy pojawia się uczucie mrowienia lub ciepła, które może dotyczyć każdej okolicy ciała z gardłem i klatką piersiową włącznie, rzadziej ból lub uczucie ciężaru, ucisku lub gniecenia. Zwykle objawy te są przemijające, ale mogą mieć dość znaczne natężenie. Ponadto może wystąpić złe samopoczucie, uczucie zmęczenia, zawroty głowy, senność, nudności, wymioty. Niekiedy mogą się pojawić: przyspieszenie lub zwolnienie rytmu serca, kołatanie serca, zaburzenia wzrokowe.

Dawkowanie

Dorosłym jednorazowo 2,5 mg doustnie, jak najwcześniej po wystąpieniu napadu bólu migrenowego. Tabletki połyka się w całości i popija wodą. Jeśli po początkowej dobrej reakcji na naratryptan objawy migreny nawracają, można co najmniej po 4 h podać ponownie 2,5 mg. Dawka całkowita nie może przekroczyć 5 mg (2 razy po 2,5 mg) w ciągu 24 h. W razie braku reakcji na pierwszą dawkę nie należy podczas tego samego napadu podawać następnej dawki. U osób z lekką lub umiarkowaną niewydolnością nerek lub wątroby dawka maksym. wynosi 2,5 mg na 24 h.

Preparaty proste:

  • Amerge® (GlaxoSmithKline, USA): tabl. powl. 1 mg i 2,5 mg (chlorowodorek).
  • Naramig® (GlaxoSmithKline Export, GB): tabl. powl. 2,5 mg (chlorowodorek).

Opis Leku do pobrania w formacie .pdf


UWAGA!

Witryna internetowa ‘Klasterowy Ból Głowy’ ma charakter informacyjny i edukacyjny.
Wiadomości znajdujące się w części edukacyjnej zawierają poglądy autorów/również w odniesieniu do środków farmaceutycznych/, głównie jednak bazują na doniesieniach, badaniach Instytutów Neurologicznych na świecie.Leki, które zostały na naszej stronie wymienione i opisane, są stosowane ogólnie w leczeniu klasterowego bólu głowy na całym świecie. Wszystkie te leki są wydawane tylko i wyłącznie na receptę i pod kontrolą lekarza! Skuteczność stosowania wymienionych leków jest potwierdzona przez Instytuty Neurologiczne na świecie:

Neurologia Polska, DMKG Deutschland (Niemcy), IHS (GB).

Wszelkie decyzje o stosowaniu leków należą do lekarza, który musi upewnić się (zwłaszcza w stosunku do nowych leków) o ich działaniu, wskazaniach i przeciwwskazaniach, również w innych źródłach informacyjnych.Zarówno autorzy, konsultanci, jak i redakcja strony internetowej nie mogą ponosić odpowiedzialności za ewentualne błędy, ani ponosić żadnych konsekwencji wynikających ze stosowania informacji zawartych w tej witrynie.
Wszelkie informacje znajdujące się na tej stronie można wykorzystywać do celów edukacyjnych oraz do innych publikacji pod warunkiem podania autorów i miejsca pochodzenia informacji.

Rozpoznania, diagnozy i dobór leków należą tylko i wyłącznie do lekarzy!!!

Eksperymenty z lekami na własną rękę zagrażają zdrowiu i życiu pacjenta!!!