Metysergid

Metysergid  (Methysergide*)  Sansert® / Deseril®

Alkaloid sporyszu, Antimigraenicum, Antiserotoninicum   ATC: N 02 CA

[8β(S)]-9,10-Didehydro-N-[1-(hydroksymetylo)-propylo]-1,6-dimetyloergolino-8-karboksamid Amid kwasu N-[1-(hydroksymetylo)-propylo]-1-metylo-D-lizergowego  CAS: 361-37-5

Pochodne: Maleinian metysergidu ;CAS: 129-49-7

Działanie

Lek o silnym kompetycyjnym działaniu antagonistycznym na receptory serotoninergiczne. Wykazuje też słabe właściwości zwężające naczynia i pobudzające skurcze macicy. Podany doustnie wchłania się szybko i dobrze; w organizmie ulega częściowemu zmetabolizowaniu. Wydalanie z osocza przebiega dwufazowo: okres półtrwania fazy szybkiej wynosi 2,7 h, fazy wolnej – 10 h. Jest wydalany gł. z moczem (56%) – w stanie nie zmienionym i w postaci metabolitów. Po 1-2 dniach stosowania w 3 dawkach dz. osiąga w surowicy stan ustalony.

Wskazania

Metysergid jest stosowany w zapobieganiu nawrotom ciężkiej migreny, bólom głowy pochodzenia naczyniowego, np. w zespole Hortona, w leczeniu zespołu rakowiaka oraz w zespole poposiłkowym po resekcji żołądka.

Interakcje

Metysergid może nasilać działanie leków zwężających naczynia krwionośne.

Przeciwwskazania/Ostrzeżenia specjalne

Posocznica, zaburzenia krążenia obwodowego (zwł. tętniczego), zapalenie żył, niewydolność wieńcowa, ciężkie nadciśnienie, upośledzenie czynności wątroby i nerek, wyniszczenie, choroby płuc, choroby dróg moczowych, kolagenozy, ciężka miażdżyca naczyń. Ciąża (kat. X), Karmienie piersią, Dzieci. Nie należy stosować.

Działania niepożądane

Może spowodować nudności, zawroty głowy, oszołomienie, zaburzenia snu i koncentracji, zaburzenia czucia, bóle mięśniowe i stawowe, omamy, obrzęki, wysypki skórne, zaburzenia ukrwienia obwodowego, skurcze dużych naczyń. Rzadziej obserwuje się zmiany włókniste opłucnowo-płucne z objawami bólu serca i klatki piersiowej oraz dusznością; w tych przypadkach należy przerwać podawanie leku. Po dłuższym podawaniu może wystąpić włóknienie zaotrzewnowe, powodujące zwężenie dróg moczowych i wielkich naczyń. W razie wystąpienia zaburzeń ukrwienia obwodowego leczenie należy przerwać.

Dawkowanie

Doustnie początkowo 1-2 mg po wieczornym posiłku, po kilku dniach podaje się następne 2 mg rano po posiłku. W razie potrzeby dawki zwiększa się do 2 mg 3 razy dz. Preparaty retard podaje się początkowo w dawce 0,75-1,5 mg po śniadaniu i kolacji, po kilku dniach dawkę się zwiększa do 3 mg 2 razy, maksym. 3 razy na dobę. Po kilku tyg. należy spróbować zmniejszyć dawkę do podtrzymującej. Czas trwania kuracji nie powinien przekraczać 6 mies.; po miesięcznej przerwie leczenie można powtarzać. Leczenia nie należy nagle przerywać, lecz stopniowo zmniejszać dawki w ciągu 2-3 tygodni. W zespole rakowiaka 12-20 mg na 24 h.

Preparaty proste:

  • Sansert®  (Novartis, CDN, USA): tabl. powl. 2 mg (maleinian). 
  • Deseril®   ( Novartis, F / Belgia ): tabl. 1mg

Opis Leku do pobrania w formacie .pdf


UWAGA!

Witryna internetowa ‘Klasterowy Ból Głowy’ ma charakter informacyjny i edukacyjny.
Wiadomości znajdujące się w części edukacyjnej zawierają poglądy autorów/również w odniesieniu do środków farmaceutycznych/, głównie jednak bazują na doniesieniach, badaniach Instytutów Neurologicznych na świecie.Leki, które zostały na naszej stronie wymienione i opisane, są stosowane ogólnie w leczeniu klasterowego bólu głowy na całym świecie. Wszystkie te leki są wydawane tylko i wyłącznie na receptę i pod kontrolą lekarza! Skuteczność stosowania wymienionych leków jest potwierdzona przez Instytuty Neurologiczne na świecie:

Neurologia Polska, DMKG Deutschland (Niemcy), IHS (GB).

Wszelkie decyzje o stosowaniu leków należą do lekarza, który musi upewnić się (zwłaszcza w stosunku do nowych leków) o ich działaniu, wskazaniach i przeciwwskazaniach, również w innych źródłach informacyjnych.Zarówno autorzy, konsultanci, jak i redakcja strony internetowej nie mogą ponosić odpowiedzialności za ewentualne błędy, ani ponosić żadnych konsekwencji wynikających ze stosowania informacji zawartych w tej witrynie.
Wszelkie informacje znajdujące się na tej stronie można wykorzystywać do celów edukacyjnych oraz do innych publikacji pod warunkiem podania autorów i miejsca pochodzenia informacji.

Rozpoznania, diagnozy i dobór leków należą tylko i wyłącznie do lekarzy!!!

Eksperymenty z lekami na własną rękę zagrażają zdrowiu i życiu pacjenta!!!