Lit

Lithium  (Lit)

Inny lek neuroleptyczny, Neurolepticum  ATC: N 05 AN

Pierwiastek chemiczny (symbol Li)

Pochodne: Węglan litowy ;CP 15467-61CAS: 554-13-2

Działanie

Sole litu są źródłem jonów litowych, które w o.u.n. zastępują jony innych potasowców, w ten sposób wpływając na wzajemny stosunek tych jonów wewnątrz komórki i poza komórką. Jest to istotne dla ogólnej pobudliwości układu nerwowego. Węglan litowy łatwo się wchłania z przewodu pokarmowego, osiągając po 2-4 h maksym. stężenie w krwi; stężenie lecznicze waha się w zakresie 0,5-0,8 mmol/L. Przenika do płynu komórkowego i pozakomórkowego oraz do mleka matki. Jest wydalany gł. z moczem.

Wskazania

Sole litu są stosowane w leczeniu stanów maniakalnych, zapobiegawczo podawane w psychozie afektywnej jedno- i dwubiegunowej oraz psychozie schizoafektywnej; ponadto w granulocytopenii.

 Interakcje

Podanie soli litu łącznie z neuroleptykami powoduje zwiększenie ryzyka działania neurotoksycznego; z trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi – zwiększenie działania przeciwdepresyjnego, nasilenie drżenia mięśniowego; z lekami przeciwdepresyjnymi blokującymi wychwyt serotoniny (np. fluwoksamina, fluoksetyna) – zwiększenie ryzyka wystąpienia zespołu serotoninowego; z karbamazepiną – nasilenie objawów niepożądanych. Tiazydowe leki moczopędne, NLPZ, tetracykliny, metronidazol, alfametyldopa i antagoniści wapnia nasilają działanie toksyczne soli litu. Metyloksantyny, duża podaż Na powodują nasilenie wydalania Li przez nerki.

Przeciwwskazania/Ostrzeżenia specjalne

Niewydolność nerek, krążenia, zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej, niedoczynność tarczycy. Ciąża (kat. D). Stosowanie leku jest dopuszczalne jedynie w sytuacji, gdy jest to bezwzględnie konieczne, np. ciężkie choroby lub stany zagrożenia życia.

Działania niepożądane

Objawy toksyczne zależą od wielkości dawki i stopnia kumulacji w organizmie; obserwuje się przejściowe zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (nudności, uczucie niesmaku w ustach, ucisk w nadbrzuszu, zmniejszone łaknienie, rzadziej wymioty), drżenie rąk, wzmożone pragnienie połączone ze zwiększoną diurezą, skórne odczyny alergiczne w postaci wysypki grudkowo-plamkowej, powikłania neurotoksyczne w postaci ataksji, dyzartrii, oczopląsu, akatyzji, objawów pozapiramidowych. Możliwe niespecyficzne zmiany odcinka ST-T w zapisie EKG, obrzęki, leukocytoza, powiększenie tarczycy z objawami niedoczynności (wole nietoksyczne), organiczne uszkodzenia o.u.n., zaawansowana miażdżyca.

Dawkowanie

Prowadzenie leczenia jest dopuszczalne tylko z jednoczesną kontrolą stężenia Li w krwi. Dawkowanie musi być ustalane indywidualnie, aby podawana ilość węglanu litowego utrzymywała stężenie Li w zakresie „okna terapeutycznego” (0,5-0,8 mmol/L). Zwykle są to dawki dobowe od 500 mg do 1,5 g węglanu litowego podawane w 2-3 dawkach podziel. Przekroczenie stężenia Li w krwi 1,6 mmol/L grozi wystąpieniem ciężkich powikłań. Uwaga. 150 mg węglanu litowego = 4 mmol Li.

Przedawkowanie

Objawami przedawkowania są m.in. nadmierna senność, zaburzenia świadomości, wzmożone napięcie mięśniowe, wygórowanie odruchów. W przypadku zatrucia należy podać dożylnie 0,9% roztwór NaCl, aminofilinę, mannitol lub chorego dializować.

Uwagi

W trakcie leczenia należy unikać picia napojów alkoholowych, na początku leczenia nie prowadzić pojazdów.

Preparaty proste:

 • Camcolit®  (Norgine, GB): tabl. 250 mg i 400 mg węglanu litowego.
 • Carbolith®  (ICN, CDN): kaps. 150 mg i 300 mg węglanu litowego.
 • Duralith®  (Janssen-Ortho, CDN): tabl. 300 mg węglanu litowego, o przedłużonym działaniu.
 • Eskalith®, ~ CR® (GlaxoSmithKline, USA): kaps. 300 mg, tabl. (~ CR) 450 mg, o kontrolowanym uwalnianiu.
 • Hypnorex® retard (Sanofi-Synthelabo, D): tabl. o przedłużonym działaniu 400 mg węglanu litowego (= 10,8 mmol Li).
 • Li 450® „Ziethen” (Ziethen, D): tabl. dojelitowe 450 mg węglanu litowego (= 12 mmol Li).
 • Litarex®  ( Alpharma, CH): tabl. retard 564 mg cytrynianu litowego (= 6 mmol Li).
 • Lithane®  (Pfizer, CDN): kaps. i tabl. 300 mg węglanu litowego.
 • Lithiofor®  (Vifor Fribourg, CH): tabl. retard 660 mg (= 12 mmol Li) siarczanu litowego.
 • Lithium carbonicum® (GlaxoSmithKline Pharmaceuticals, PL): tabl. 250 mg węglanu litowego.
 • Lithium microsol® (Herbaxt, F): fl. jednorazowe 1 mL zawierające 0,5006 mg bromku litowego (= 0,04 mg Li) – roztwór do picia.
 • Lithium-Aspartat® (Köhler Pharma, D): tabl. powl. 500 mg wodoroasparaginianu litowego (= 3,2 mmol Li).
 • Lithium-Duriles® (AstraZeneca, D): tabl. o przedłużonym działaniu 330 mg siarczanu litowego (= 6 mmol Li = 42 mg Li+).
 • Lithizine® (Technilab, CDN): kaps. 150 mg i 300 mg węglanu litowego.
 • Neurolithium® (Pharmafactory, CH): amp. 1 g glukonianu litowego (= 4,95 mmol Li) w 5 mL lub 2 g glukonianu litowego (= 9,9 mmol Li) w 10 mL – roztwór do picia.
 • Quilonorm® (Doetsch Grether, CH): tabl. 536 mg octanu litowego (= 8,1 mmol Li); tabl. retard 450 mg węglanu litowego (= 12,2 mmol Li).
 • Quilonum®, ~ retard (GlaxoSmithKline/Cephalon, D): tabl. powl. 536 mg octanu litowego (= 8,1 mmol Li); tabl. (~ retard) 450 mg węglanu litowego (= 12,2 mmol Li).
 • Téralithe® (Aventis, F): tabl. podzielne 250 mg węglanu litowego (= 6,8 mmol Li); tabl. podzielne o przedłużonym działaniu 400 mg węglanu litowego (= 10,8 mmol Li).

 Opis Leku do pobrania w formacie .pdf


UWAGA!

Witryna internetowa ‘Klasterowy Ból Głowy’ ma charakter informacyjny i edukacyjny.
Wiadomości znajdujące się w części edukacyjnej zawierają poglądy autorów/również w odniesieniu do środków farmaceutycznych/, głównie jednak bazują na doniesieniach, badaniach Instytutów Neurologicznych na świecie.Leki, które zostały na naszej stronie wymienione i opisane, są stosowane ogólnie w leczeniu klasterowego bólu głowy na całym świecie. Wszystkie te leki są wydawane tylko i wyłącznie na receptę i pod kontrolą lekarza! Skuteczność stosowania wymienionych leków jest potwierdzona przez Instytuty Neurologiczne na świecie:

Neurologia Polska, DMKG Deutschland (Niemcy), IHS (GB).

Wszelkie decyzje o stosowaniu leków należą do lekarza, który musi upewnić się (zwłaszcza w stosunku do nowych leków) o ich działaniu, wskazaniach i przeciwwskazaniach, również w innych źródłach informacyjnych.Zarówno autorzy, konsultanci, jak i redakcja strony internetowej nie mogą ponosić odpowiedzialności za ewentualne błędy, ani ponosić żadnych konsekwencji wynikających ze stosowania informacji zawartych w tej witrynie.
Wszelkie informacje znajdujące się na tej stronie można wykorzystywać do celów edukacyjnych oraz do innych publikacji pod warunkiem podania autorów i miejsca pochodzenia informacji.

Rozpoznania, diagnozy i dobór leków należą tylko i wyłącznie do lekarzy!!!

Eksperymenty z lekami na własną rękę zagrażają zdrowiu i życiu pacjenta!!!