CPH

Przewlekła napadowa hemikrania CPH

(Chronic Paroxysmal Hemicrania)

Poprzednio używana nazwa: Zespół Sjaastada

 

CPH po raz pierwszy opisana przez Sjaastada i Dole’a w 1974 roku.

CPH jest bardzo rzadkim zespołem 1:100 przypadków klasterowych bólów głowy.Pojawia się zwykle w 2 lub 3 dekadzie życia głównie u kobiet. Przewlekły okres choroby może być prawdopodobnie poprzedzony epizodycznym, o cechach podobnych do epizodycznego klasterowego bólu głowy, co nie jest jednak wystarczająco udokumentowane. 

Opis

Napady bólu o cechach charakterystycznych podobnych do klasterowego bólu głowy, jednak krótsze i częstsze. Są to napady ostrego, jednostronnego bólu umiejscowionego w okolicy oczodołowej, nadoczodołowej, skroniowej, czołowej, a ból może także promieniować do ucha, karku i barku.

 

Ból występuje zawsze po tej samej stronie i trwa od 2 minut do 45 minut (większość ataków trwa od 5 minut do 20), a częstość może sięgać do 30 na dobę.

 

Pomimo, że dłużej trwające remisje nie są obserwowane, to jednak czas trwania i natężenia napadów mogą się zmieniać w różnych okresach choroby.

 

Napadom towarzyszą przekrwienie spojówek, łzawienie, uczucie zatkania przewodu nosowego, zwężenie szpary powiekowej, obrzęk powiek.

 

W cięższych napadach mogą pojawić się nudności i wymioty.Ataki występują w dowolnej porze dnia i nocy, bez szczególnej skłonności do napadów nocnych.Napady mogą być czasem prowokowane przez ruchy głową.W ciąży mogą pojawić się remisje choroby.

 

Leczenie

 

100% reakcja na Indometacynę!!!

 

Indometacynę podaje się:

 • początkowo przez kilka dni 100-150 mg/dz (test  indometacynowy)
 • następnie podaje się najmniejszą dawkę działającą (zwykle jest to 50-75 mg/dz)
 

Indometacyna

 

Indometacyna (Indomethacin) należy do najsilniejszych nienarkotycznych leków przeciwbólowych. Działa jako inhibitor cyklooksygenazy, która uczestniczy w syntezie prostaglandyn odpowiedzialnych za miejsca zapalne w organiźmie.

 

Działa przeciwzapalnie, przeciwgorączkowo, przeciwreumatycznie i przeciwartretycznie.Stosowana jest w leczeniu chorób reumatycznych, stanów zapalnych mięśni i nerwów, chorobie dnawej, bólach pourazowych, a także w leczeniu przetrwałego przewodu tętniczego u wcześniaków oraz w okulistyce.

 

Indometacyna jest lekiem mogącym wywołać wiele skutków ubocznych, dlatego stosowanie jej tylko i wyłącznie na wyraźne polecenie lekarza i ściśle według jego wskazań oraz pod stałą lekarską kontrolą!!!

 
 

Cechy wspólne CPH z klasterem

 • jednostronność bólu,
 •  znaczne nasilenie bólu,
 • umiejscowienie bólu,
 • towarzyszące objawy autonomiczne,
 • specyficzny wzorzec czasowy.
Podobieństwa obejmują także przebieg choroby (charakter epizodyczny lub przewlekły) oraz zmiany charakterystyczne dla uszkodzenia układu autonomicznego.
 

Różnice pomiędzy CPH i klasterem

 •  predominacja płciowa,
 • częstość i czas trwania napadów,
 • częstość występowania napadów w nocy,
 • wpływ leków (profilaktycznych lub doraźnych).
Pacjenci z CPH nie doznają żadnej ulgi przy podaniu tlenu, jak również nie żadnej reakcji na verapamil lub lit. W niewielu przypadkach (w 5%przypadków) pomaga Imigran inject!
 

Klasterowy ból głowy z kolei nie wykazuje żadnej reakcji na indometacynę!

 

W przypadkach, w których niemożliwa jest dokładna diagnoza, aby ostatecznie stwierdzić, czy dany pacjent ma CPH czy klasterowy ból głowy, mogą lekarze przeprowadzić test na indometacynę: trzydniowe podawanie pacjentowi indometacyny w dawkach 3 razy dziennie po 50mg, które nie przynosi żadnej poprawy w atakach bólowych, podbudowuje podejrzenie, że jest to klasterowy ból głowy. 

 

Materiały do pobrania

 

Strona na temat CPH do druku w formacie .pdf

 
 

Polskie kryteria IHS  (CPH) w formacie .pdf

 


UWAGA!

 

Witryna internetowa ‘Klasterowy Ból Głowy’ ma charakter informacyjny i edukacyjny.
Wiadomości znajdujące się w części edukacyjnej zawierają poglądy autorów/również w odniesieniu do środków farmaceutycznych/, głównie jednak bazują na doniesieniach, badaniach Instytutów Neurologicznych na świecie.Leki, które zostały na naszej stronie wymienione i opisane, są stosowane ogólnie w leczeniu klasterowego bólu głowy na całym świecie. Wszystkie te leki są wydawane tylko i wyłącznie na receptę i pod kontrolą lekarza! Skuteczność stosowania wymienionych leków jest potwierdzona przez Instytuty Neurologiczne na świecie: Neurologia Polska, DMKG Deutschland ( Niemcy), IHS ( GB).
Wszelkie decyzje o stosowaniu leków należą do lekarza, który musi upewnić się (zwłaszcza w stosunku do nowych leków) o ich działaniu, wskazaniach i przeciwwskazaniach, również w innych źródłach informacyjnych.Zarówno autorzy, konsultanci, jak i redakcja strony internetowej nie mogą ponosić odpowiedzialności za ewentualne błędy, ani ponosić żadnych konsekwencji wynikających ze stosowania informacji zawartych w tej witrynie.
Wszelkie informacje znajdujące się na tej stronie można wykorzystywać do celów edukacyjnych oraz do innych publikacji pod warunkiem podania autorów i miejsca pochodzenia informacji.

 

Rozpoznania, diagnozy i dobór leków należą tylko i wyłącznie do lekarzy!!!

 

Eksperymenty z lekami na własną rękę zagrażają zdrowiu i życiu pacjenta!!!