Robert Paul Bing

Robert Paul Bing

Niemiecko-szwajcarski neurolog

Urodzony 8 maja 1878r. w Strassburgu, zmarł w1956r.

Robert Pauls Bing studiował medycynę na Uniwersytecie w Basel ( CH), na którym obronił pierwszy doktorat w roku 1902. Pracował za granicą we Frankfurcie nad Menem ( D) oraz  Paryżu ( F) i w Berlinie. Współpracował z Joseph Jules Dejerine (1849-1917), a w Londynie ( GB ) z Sir Victor Horsley (1857-1916).

Robert Pauls Bing w roku1907 został rektorem na Uniwersytecie w Basel oraz honorowym profesorem w roku 1918 i  Dyrektorem Neurologicznego Ambulatorium i Laboratorium. W roku1932 został mianowany szefem Neurologie w Uni Klinice Basel ( CH). W roku 1908 powołał Szwajcarską Akademię Neurologiczną.

Robert Pauls Bing napisał książkę na tematy neurologiczne oraz wiele dokumentów neurologicznych. Jego główne dokumentacje, dotyczą doświadczeń o spinocerebellar płaszczyźnie, które zaczął z J.J.Dejerine w Paryżu. Jego książka doczekała się dziewięciu wydań i została przetłumaczona na sześć języków. Wiele odkryć, opisów oraz dokumentacji medycznych na tematy neurologiczne zostało dodatkowo opracowanych i wydanych np. Historia Epileptyczna opisana przez Hippocratesa, jak również dalsze opracowanie Hortona bazujące na Bingu ‘Bing-Horton syndrom’. Od roku 1919 był Bing wydawcą Szwajcarskich Archiwów Neurologiczno-Psychiatrycznych w Zurichu (CH).