Oddvar Nordli

Oddvar Nordli

Norweski polityk, sprawował funkcję premiera w latach 1976-1981

Urodzony 3.11.1927 w  Norwegi.

Odvar Nordli – norweski polityk, członek Norweskiej Partii Pracy. Sprawował funkcję premiera w latach 19761981. Ze względów na pogarszający się stan zdrowia oraz coraz  częstsze ataki klasterowego bólu głowy  wycofał się z życia politycznego.

Źródło informacji