TEST NA RODZAJ BÓLU GŁOWY


Klasterowy Ból Głowy

Bóle te występują codziennie (prawie codziennie)?

TAK            NIE


Nasz interaktywny test można wykorzystać do początkowego rozpoznania rodzaju bólu głowy.
Rozpoznania, diagnozy i dobór leków należą tylko i wyłącznie do lekarzy!!!
Eksperymenty z lekami na własną rękę zagrażają zdrowiu i życiu pacjenta!!!